Політика повернення

Актуальне оновлення: 03 Лютий 2024

printer

Виплата – це фінансова операція з будь-якої виплати (повернення депозиту, виплата виграшу, інші платежі) грошових коштів гравця з його клієнтського рахунку на його особистий рахунок або у будь-який інший спосіб, передбачений Правилами.

Повернення Депозиту – це Транзакція з Виплати Депозиту або його частини, яку Гравець замовив для виведення (зняття) з Клієнтського рахунку. Грошові кошти Депозиту, що не використовувались в Азартних іграх, та ті, які були використані та програні  Гравцем в Азартних іграх, не підлягають поверненню, окрім випадків вчинення шахрайських дій третіми особами.

Організатору забороняється здійснювати Виплату Виграшу, його еквівалента або повернення Ставки будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких Гравець пропонує здійснити виплату виграшу, його еквівалента або повернення Ставки. Це обмеження не поширюється на випадки звернення щодо повернення Ставок, зроблених особою, яка не досягла 21-річного віку, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, якщо особа, яка звертається за поверненням Ставки, є її законним представником. Разом з тим, представники Організатора, за зверненням останнього, здійснюють перевірку кожного випадку Транзакцій та/або Виплат з подальшим повідомленням правоохоронних або контролюючих органів в разі виникнення підозри щодо вчинення неправомірних дій (в т.ч. шахрайських). На час розгляду такого звернення Клієнтський рахунок Гравця може бути заблоковано.

У праві Організатора відмовити у здійсненні розрахунку зробленої Ставки, виплат Виграшів, Повернення Депозиту або здійснення інших виплат Гравцю та особі, яка не є Гравцем та не має права отримувати такий Виграш або Ставку відповідно до цих Правил.

У праві Організатора відмовити у здійсненні виплат Виграшів та у поверненні Гравцю зроблених ним Ставок за наявності підстав, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Обов'язки Організатора:

1. Здійснювати оплату виграшних Ставок, повернення коштів, внесених Гравцями для участі в Азартних іграх казино в мережі Інтернет та виплат Виграшів у безготівковій формі з урахуванням чинного законодавства України та цих Правил.

2. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату Виграшу, повернення Депозиту, інші виплати відповідно цих Правил та строків встановлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» крім випадків, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

3. Вживати заходів для недопущення виплати Виграшу, повернення Депозиту, інші Виплати будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких Гравець пропонує здійснити Виплату або повернення, крім випадків звернення щодо повернення Ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням Ставки, є законним представником такої особи.

Якщо особа, незважаючи на встановлені законодавством та Правилами обмеження, взяла участь в Азартній грі, такий договір про участь в азартній грі (договір оферти), укладений між Організатором та такою особою, є нікчемним. Виплата Виграшів за нікчемними договорами не здійснюється. У разі якщо Організатором здійснено Виплату Виграшу цій особі, така Виплата Виграшу підлягає поверненню Організатору у повному обсязі у строки, повідомлені такій особі Організатором, але не більше ніж 10 (десять) календарних днів з моменту такого повідомлення від Організатора.

Гравець має право отримати Виграш, Повернення Депозиту та отримати інші Виплати відповідно до Правил компанії.

Нарахування та Виплата Виграшів, Повернення Депозитів та здійснення інших Виплат з Клієнтського рахунку Гравця:

1. Розрахунок результату розіграних Азартних ігор проводиться безпосередньо після оголошення результатів подій на офіційних сайтах подій або відповідно до правил проведення Азартної гри, за винятком особливостей встановлених цими Правилами.

2. Гравець може замовити суму Виплати (Виграш, повернення Депозиту, інші виплати) в межах балансу свого Клієнтського рахунку, для цього він робить замовлення Організатору. Виплата здійснюється у валюті України – гривні.

3. Отримання замовленої суми Виплати (Виграш, повернення Депозиту, інші виплати) можливо платіжними методами, які передбачені на Веб-сайті https://championcasino.ua в підрозділі «Виплати» розділу «Акаунт».

4. Загальні строки зарахування грошових коштів Гравця на особисту банківську картку Гравця здійснюється впродовж трьох днів після оформлення замовлення.

5. Загальний строк здійснення Виплати Виграшу або повернення Ставки не має перевищувати десяти робочих днів з дня визначення отримувача Виплати Виграшу або Ставки, що підлягає поверненню. Організатор має право продовжити цей строк, але не більше ніж на десять робочих днів з обов’язковим повідомленням Гравця, якому необхідно здійснити Виплату Виграшу або повернути Ставку, про продовження такого строку із зазначенням причини продовження та часу здійснення Виплати Виграшу або повернення Ставки.

6. Операції поповнення і виведення (зняття) грошових коштів з Клієнтського рахунку повинні проводитися в гривні та ідентичними платіжними реквізитами.

7. Виплата з Клієнтського рахунку здійснюється тільки при підтвердженні того, що власник Клієнтського рахунку є власником рахунків в платіжних системах, банківських установах. Виведення коштів (здійснення виплат) на користь інших (третіх) осіб або з використанням реквізитів третіх осіб (рахунків, платіжних карт, електронних гаманців тощо) заборонено.

8. Під час здійснення Виплати Виграшу, відповідно до Податкового кодексу України, у Гравця виникають зобов’язання зі сплати податкових та інших обов’язкових платежів до Державного бюджету України у розмірі 19,5% (18% податок на доходи фізичних осіб та 1,5% військовий збір) від суми Виграшу, які Організатор, як податковий агент утримує та перераховує до відповідного бюджету:

а) 18% податок на доходи фізичних осіб (ст. 167.1 Податкового кодексу України);

б) 1,5% військовий збір (п. 161 підрозділу 10, Розділу XX Податкового кодексу України).

9. Гравець зобов’язаний до моменту здійснення замовлення на отримання Виплати (Виграшу, повернення Депозиту, інші платежі) надати власний індивідуальний податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податку) або документ, що підтверджує відмову від отримання індивідуального податкового номеру.

10. Всі утримання (комісії банків, платіжних систем тощо), які будуть здійснені під час проведення будь-якої Виплати на користь Гравця з Клієнтського рахунку, покладаються на Гравця, шляхом утримання відповідної суми з відповідної Виплати (вартість послуг платіжних компаній, комісії за перерахування коштів тощо).

11. Гравець несе повну відповідальність за надання достовірної інформації про отримувача Виплати при оформленні замовлення на виведення грошових коштів.

12. Діючі терміни, умови і комісії з виведення коштів з Клієнтського рахунку можуть змінюватися та завжди відображені на Веб-сайті в підрозділі «Виплати» розділу «Акаунт».

13. У разі здійснення Гравцем транзакцій під час виведення коштів з Клієнтського рахунку, які не відповідають цим Правилам, без мети здійснення недоцільних Транзакцій (здійснення поповнення Депозиту, при наявності на Клієнтському (ігровому) рахунку грошових коштів тощо) з поповнення Клієнтського рахунку, Організатор залишає за собою право додатково встановити Гравцю сервісний збір на здійснення майбутніх фінансових операцій, у розмірі 3% (три відсотки) від суми Транзакції, але не менше 100,00 грн (ста гривень нуль копійок) за кожну Транзакцію та залишає за собою право надати такому Гравцю статус «небажаного».

14. Виплата грошових коштів з Клієнтського рахунку може бути здійснена на власну банківську карту (банківський рахунок), номер мобільного телефону, електронний гаманець, за допомогою якої здійснювалося поповнення Клієнтського рахунку. У випадку зміни банківських реквізитів карти Гравця або якщо поповнення Депозиту здійснювалось іншою банківською картою та/або за допомогою іншої платіжної системи, необхідно повідомити Організатора про такі зміни. Після отримання підтвердження змін реквізитів банківської карти Гравця чи платіжної системи від Організатора, Організатор вправі зобов’язати Гравця зробити мінімальне поповнення рахунку відповідною карткою для того, щоб відкрити Транзакцію для здійснення процедури валідації карти.

15. Організатор не несе відповідальності щодо обмежень, які існують у банківських установах, платіжних системах та організаціях, щодо кількості транзакцій, суми платежів та інших обмежень, які можуть бути встановлені такими організаціями та/або чинним законодавством України.

16. Під час здійснення виведення грошових коштів Організатор залишає за собою право об'єднати 2 (дві) і більше Транзакцій в одну або розділити одне замовлення на виведення грошових коштів на 2 (дві) і більше Транзакцій.

17. Зарахування грошових коштів на банківський рахунок Гравця здійснюється відповідно до чинного законодавства України, внутрішніх правил банківських установ та платіжних систем.

18. У разі підозри в шахрайстві (мультиаккаунтинг, використання будь-якого програмного забезпечення для автоматизації Ставок, якщо Клієнтський рахунок не використовується для здійснення Ставок і інших продуктів, що пропонуються Організатором, зловживання програмами лояльності тощо) Організатор має право призупинити фінансові операції і/або Виплату коштів на Клієнтському (ігровому) рахунку на час проведення перевірки ігрової діяльності аж до її закінчення.

19. Організатор залишає за собою право визнати недійсною укладену угоду про участь в Азартній грі (в тому числі укладену до або після початку події), відмовитися від виконання зобов'язань за такою угодою (в тому числі відмовити у виплаті будь-якого Виграшу) або від повернення будь-якої здійсненої ставки, у випадку якщо:

а) один Гравець має кілька Клієнтських (ігрових) рахунків (багаторазова реєстрація, мультиаккаунтинг), в тому числі під новими особистими даним або частково зміненими. Організатор не рекомендує двом і більше Гравцям розміщувати ставки з однієї IP-адреси (одного пристрою, локальної мережі);

б) один Гравець використовує дані інших осіб для реєстрації нових Клієнтських (ігрових) рахунків у тому числі членів своєї сім'ї;

в) ставки зроблені групою Гравців, що діють у змові, з метою обходу обмежень, встановлених Організатором;

г) Гравець підозрюється у використанні будь-якого програмного забезпечення, що дозволяє автоматизувати процес здійснення Cтавок;

ґ) Клієнтський рахунок не використовується для здійснення Ставок у Азартних іграх, що пропонуються Організатором;

д) відбувається зловживання програмами лояльності.

20. Мінімальна сума здійснення Виплати – 300,00 грн (триста гривень нуль копійок).

21. Максимальна сума здійснення разової Виплати – 29990,00 грн (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень нуль копійок).

22. Максимальна сума здійснення Виплати за день – 29990,00 грн (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень нуль копійок).

23. Максимальна сума здійснення Виплати за місяць – 399000,00 грн (триста дев’яносто дев’ять тисяч гривень нуль копійок).

24. Мінімальна сума поповнення Депозиту – 20,00 грн (двадцять гривень нуль копійок).

25. Максимальна сума разового поповнення Депозиту – 29900,00 грн (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот гривень нуль копійок).

26. Максимальна сума поповнення на день – 29900,00 грн (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот гривень нуль копійок).

27. Максимальна сума поповнення на місяць – 399000,00 (триста дев’яносто дев’ять тисяч гривень нуль копійок).

28. Для кожного Клієнтського рахунку Організатором може бути встановлено додаткові ліміти (обмеження) згідно Правил Організатора та вимог чинного законодавства України.

29. У випадку підозри на порушення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», або підозри на порушення інших норм та правил, наведених вище, Організатор має право провести додаткову перевірку з відстрочкою Виплати грошових коштів Гравцю, на весь строк такої перевірки.

30. Організатор залишає за собою право здійснити повернення (виведення) коштів з Клієнтського рахунку Гравця будь-яким способом на свій розсуд, у тому числі визначення комісії, лімітів на кількість і суму Транзакцій, відповідно до Законодавства України.

Гравець, який вважає, що його права та інтереси порушені через дії Організатора або третіх осіб, може звернутися в службу підтримки на сайті для подачі претензії, або ж відправити її на електронну адресу [email protected]. Запити, надіслані на електронну адресу служби підтримки Організатора, обробляються в термін до 2-х діб (48 годин) з моменту одержання листа.

Все ще потрібна допомога? Зв'яжіться з нами