Правила та умови

Read on English version

Актуальне оновлення: 11 Липень 2024

printer

Затверджені

Наказом директора ТОВ «ЛІМОН»

№ 8ю від 10 липня 2024 року

 

ПРАВИЛА ТА УМОВИ ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР КАЗИНО В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

(оновлена редакція)

 

РОЗДІЛ 1. ВСТУП. ПРАВИЛА ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР ТА ПРАВИЛА УЧАСТІ В АЗАРТНІЙ ГРІ

1.1. Інформація на даному сайті надана товариством з обмеженою відповідальністю «Лімон», ідентифікаційний код юридичної особи – 43618640. Адреса: Україна, 01042, місто, Київ, вул. Дмитра Дорошенка, буд. № 18, оф.421. ІПН 436186426554.

1.2. Дані правила організатора азартних ігор щодо проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет (надалі по тексту – «Правила») визначають загальний порядок та умови проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, містять правила участі в тих видах азартних ігор, які організовуються і проводяться організатором азартних ігор казино у мережі Інтернет –товариством з обмеженою відповідальністю «Лімон» (надалі по тексту – «Організатор») та інші умови, які передбачені законодавством.

1.3. Організатор публікує ці Правила на власному веб-сайті https://championcasino.ua.

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ

2.1. Терміни, які використовуються в Правилах, мають наступні значення як в тексті цих Правил, так і в текстах всіх умов на веб-сайті https://championcasino.ua.

2.2. Азартна гра – будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

2.3. Бренд Організатора – сукупність якісних характеристик, які дають змогу будь-якій особі розрізняти організатора азартних ігор під брендом «ChampionCasino» (переклад українською – «Чемпіон Казино»), що складають об’єкти інтелектуальної власності (знаки для товарів і послуг).

2.4. Веб-сайт – даний веб-сайт (чи його версії) за адресою https://championcasino.ua.

2.5. Вейджер – це мінімальна та/або необхідна кількість ставок, виражена конкретною сумою, яку має зробити гравець, щоб отримати право вивести грошові кошти з клієнтського рахунку. Вейджер встановлюється Організатором для кожної Азартної гри.

2.6. Виграш (приз) – кошти, ігровий замінник гривні, майно, майнові права, що підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в Азартну гру відповідно до цих Правил.

2.7. Виплата – це фінансова операція з будь-якої виплати (повернення депозиту, виплата виграшу, інші платежі) грошових коштів гравця з його клієнтського рахунку на його особистий рахунок або у будь-який інший спосіб, передбачений Правилами.

2.8. Відповідальна гра – базовий принцип організації та проведення азартних ігор, що передбачає здійснення організаторами азартних ігор заходів до попередження та мінімізації негативних наслідків участі фізичної особи в азартній грі, а також заходів, спрямованих на організацію самообмежень і самоконтролю для гравців.

2.9. Віртуальна гра – гра, що є сукупністю віртуальних подій, створених за допомогою грального обладнання або механічно-технічних засобів, результат якої заздалегідь невідомий та на результат якої гравець та/або організатор азартних ігор не мають змоги вплинути.

2.10. Гравець – фізична особа, яка на момент участі в грі досягла 21 року, є дієздатною, не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням бере участь в азартній грі на Веб-сайті https://championcasino.ua, не перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, не має визначених законодавством та цими Правилами обмежень, не визнана Організатором небажаною з підстав, визначених цими Правилами та чинним законодавством. У випадках, коли законодавством країни перебування Гравця та/або країни постійного проживання Гравця, встановлений інший мінімальний вік для участі в азартних іграх чи інших іграх на гроші, участь Гравця в іграх на Веб-сайті допускається виключно за умови його відповідності таким вимогам та вимогам законодавства України.

2.11. Гральне обладнання – онлайн-система організатора азартних ігор, що призначена та/або використовується для організації та/або проведення азартних ігор.

2.12. Депозит – це сума грошових коштів, що внесена Гравцем на клієнтський рахунок, для участі у Азартних іграх.

2.13. Ігровий замінник гривні – матеріальний засіб гри в азартних іграх, зокрема монетоподібний значок, фішка, жетон або електронна картка, а також електронний грошовий замінник, що містить інформацію про його номінал, дає можливість зробити ставку в азартній грі та придбавається в обмін на грошові кошти у касі організатора азартних ігор, а після завершення азартної гри підлягає поверненню в касу для обміну його на відповідний грошовий еквівалент. В розумінні даних Правил на Веб-сайті Організатором використовується електронний ігровий замінник гривні – кредит деномінації, вартість якого, в залежності від окремої віртуальної гри, встановлюється Організатором або гравцем самостійно у віконці "1 кредит = _".

2.14. Клієнтський рахунок Гравця (особистий кабінет) – спеціальний рахунок, який відкривається Гравцеві для участі в Азартних іграх на Веб-сайті при реєстрації, є частиною онлайн-системи організатора азартних ігор, що забезпечує Гравця повною інформацією про його дії, угоди, укладені з організатором азартних ігор, баланс електронних грошових замінників, а також містить інформацію, яка необхідна для ідентифікації (верифікації, встановлення даних) Гравця, може надавати додаткові можливості для самоідентифікації Гравця або містить будь-яку іншу інформацію, яка передбачена законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», правилами організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет або чинним законодавством України.

2.15. Мобільний (програмний) додаток (мобільний додаток) – комп’ютерна програма (програмне забезпечення), призначена для роботи на мобільних пристроях, на різних операційних системах (IOS, Android, та інші), за допомогою якої через онлайн-систему організатора азартних ігор здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор.

2.16. Онлайн-система організації та проведення азартних ігор (онлайн-система) – сукупність технічних, програмних та програмно-апаратних засобів, що забезпечує (у тому числі в мережі Інтернет) організацію та проведення азартних ігор, збір даних про прийняті ставки, їх облік та реєстрацію, визначення, облік та виплату виграшів (призів), а також здійснення інших операцій, пов'язаних з організацією та проведенням азартних ігор, та зберігання відповідної інформації.

2.17. Організатор азартних ігор казино в мережі Інтернет – юридична особа-резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет відповідно до закону.

2.18. Правила організатора азартних ігор – затверджений організатором азартних ігор локальний акт, що визначає детальний опис порядку та особливостей здійснення такої діяльності організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет (у тому числі порядок визначення результату азартних ігор, розрахунку та здійснення виплат виграшів (призів), умови взаємодії організатора азартних ігор з гравцями та іншими особами) та інші умови, які передбачені законодавством.

2.19. Програмне забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор – програмне забезпечення, призначене для збору даних про прийняті ставки, їх обліку та реєстрації, визначення, обліку та виплати виграшів (призів), формування баз даних, а також для визначення результату азартної гри, у тому числі розрахунку суми виграшу (призу). До такого програмного забезпечення, зокрема, належить генератор випадкових чисел, будь-яке програмне забезпечення, що входить та/або є частиною онлайн-системи організатора азартних ігор.

2.20. Платіжна система – платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система. В даному випадку Платіжна система забезпечує проведення розрахунків і здійснення платіжних операцій між Гравцем і Організатором азартних ігор. Платіжна система є незалежною від Організатора азартних ігор організацією (юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України або іншої держави), яка надає послуги Гравцям і Організатору азартних ігор на підставі відповідних договорів.

2.21. Повернення Депозиту – це трансакція з виплати Депозиту або його частини, яку Гравець замовив для виведення (зняття) з Клієнтського рахунку. Грошові кошти Депозиту, що не використовувались в Азартних іграх, та ті, які були використані та програні  Гравцем в Азартних іграх, не підлягають поверненню, окрім випадків вчинення шахрайських дій третіми особами, які підтверджуються письмовими та іншими доказами, зафіксованими правоохоронними органами України, чи встановленими під час судових проваджень.

2.22. Поповнення – це будь-яка фінансова операція з надходження грошових коштів на Клієнтський рахунок Гравця для участі в Азартних іграх.

2.23. Ставка – грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються Гравцем Організатору, є умовою участі в Азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої Азартної гри визначається розмір Виграшу (призу).

2.24. Трансакція – будь-яка операція, пов’язана з рухом коштів на Клієнтському рахунку Гравця.

2.25. Уповноважений орган – Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.

2.26. Інші терміни вживаються в розумінні Закону України №768-IX від 2020 року «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

3.1. Дані Правила є угодою (договір оферти) між Гравцем та Організатором. Відносно даного Веб-сайту Правила поширюються на використання Азартних ігор, супутніх допоміжних мережевих, мобільних або інших платформ за допомогою Веб-сайту https://championcasino.ua.

3.2. Умови Правил (договору оферти) є юридично обов'язковими, і приймаються Гравцем в момент здійснення фізичною особою Ставки в Азартну гру на Веб-сайті (тобто укладення між Гравцем та Організатором договору про участь в азартній грі). Договір про участь в Азартній грі вважається укладеним між Гравцем та Організатором з моменту прийняття Організатором Ставки Гравця в Азартну гру (акцепт оферти).

3.3. Здійснення Гравцем Ставки в будь-якій Азартній грі Веб-сайту https://championcasino.ua підтверджує згоду Гравця з даними Правилами (договором оферти).

3.4. Уважно ознайомтеся з повним текстом цих Правил, перш ніж натиснути кнопку «Зареєструватися». Якщо Ви не згідні з будь-яким положенням цих Правил, Ви не можете реєструватися та продовжувати використовувати даний Веб-сайт.

3.5. Ви повністю розумієте і погоджуєтесь з обов'язковістю перерахованих тут Правил, а також із можливими змінами, які можуть періодично вноситись в даний текст.

3.6. Організатор залишає за собою право вносити зміни, редагувати, оновлювати та змінювати будь-які умови Правил з ряду причин, в тому числі комерційних, юридичних (відповідно змін нормативно-правових актів), а також з причин, пов'язаних з обслуговуванням клієнтів. Організатор повідомить Гравцеві про всі правки, доповнення та/або зміни шляхом розміщення нової редакції Правил на Веб-сайті. Правила вступають в силу відразу після розміщення їх на Веб-сайті. Гравець зобов'язаний ознайомитися з поточними Правилами та перевіряти оновлення Правил.

3.7. Гравець має право відмовитися від прийняття змін і доповнень до Правил, що означає відмову Гравцем від подальшого використання Веб-сайту.

3.8. Гравець самостійно створює Клієнтський рахунок Гравця (особистий кабінет) в онлайн-системі організатора азартних ігор (здійснення реєстрації).

3.9. Реєструючись на Веб-сайті https://championcasino.ua, Гравець підтверджує, що не є резидентом адміністративних утворень країни-агресора, що діють на тимчасово окупованих територіях України, в тому числі Автономної Республіки Крим, а також наступних юрисдикцій: Австралії, Австрії, Алжиру, Афганістану, Бельгії, Білорусі, Болгарії, Венесуели, Бразилії, Брунею, Ватикану, Великобританії та Північної Ірландії, В'єтнаму, Гонконгу, Данії, Еквадору, Естонії, Ізраїлю, Індії, Індонезії, Італії, Іспанії, Кайманових Островів, Камбоджи, Катару, КНР, КНДР, Куби, Кувейту, Нідерландів, Німеччини, Нової  Зеландії, Норвегії, ОАЕ, Пакистану, Панами, Польщі, Російської Федерації, Румунії, Саудівської Аравії, Сінгапуру, США, Туреччини, Сирії, Фінляндії, Франції, Хорватії, Японії та будь-якої з територій, юридично пов'язаних з вищезгаданими країнами. Перелік таких країн може бути змінений Організатором без попереднього повідомлення.

3.10. Реєструючись на Веб-сайті https://championcasino.ua, Гравець підтверджує, що він не є:

а) недієздатною та обмежено дієздатною особою;

б) особою, яка не досягла 21-річного віку;

в) особою, яка відповідно до законодавства має відповідні обмеження;

г) особою, яка перебуває в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння;

ґ) особою, визнаною ТОВ «Лімон» небажаною;

д) особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

3.11. Приймаючи дані Правила, Гравець погоджується з тим, що зобов'язується не відкривати Клієнтський рахунок Гравця і не намагатиметься скористатися Клієнтським рахунком Гравця, якщо є громадянином або перебуває в одній зі згаданих вище країн, в іншому випадку Клієнтський рахунок Гравця буде заблокований. Приймаючи дані Правила, Гравець також погоджується з тим, що Організатор має право в односторонньому порядку приймати рішення про Виплати з заблокованого Клієнтського рахунку Гравця, окрім випадків повернення Ставок законним представникам.

3.12. У випадку порушення цих Правил, Організатор залишає за собою право заблокувати Клієнтський рахунок Гравця.

3.13. Спори, що виникають у зв'язку з виконанням цих Правил, вирішуються згідно із вимогами норм чинного законодавства України.

3.14. Ніщо в Правилах не може розумітися як встановлення між Гравцем та Організатором агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших правовідносин, прямо не передбачених цими Правилами.

3.15. Гравець, який вважає, що його права та інтереси порушені через дії Організатора або третіх осіб, може звернутися в службу підтримки на сайті для подачі претензії, або ж відправити її на електронну адресу [email protected]. Запити, надіслані на електронну адресу служби підтримки Організатора, обробляються в термін до 2-х діб (48 годин) з моменту одержання листа.

3.16. Всі телефонні розмови зі службою підтримки Організатора записуються (фіксуються в реальному часі), з забезпеченням конфіденційності Гравця. Прийняттям цих Правил Гравець надає свою безумовну згоду на записи телефонних розмов Гравця з боку служби підтримки Організатора. Організатор залишає за собою право зберігати та використовувати інформацію, отриману в результаті проведення таких розмов. Відмова від запису телефонних переговорів Гравця зі службою підтримки Організатора визнається істотним порушенням Правил з боку Гравця.

3.17. У разі прийняття нормативно-правових актів органами влади України, які повністю або частково впливають на функціонування Веб-сайту, Організатор зберігає за собою право внесення будь-яких змін у функціонування Веб-сайту, спрямованих на приведення діяльності у відповідність до встановлених норм.

3.18. У випадку наявності цих Правил на Веб-сайті, викладених декількома мовами в інформаційних цілях і для полегшення доступу гравцям, Гравець погоджується з тим, що при виявленні будь-яких відмінностей між україномовною версією цих Правил і версією іншою мовою, більшу силу матиме україномовна версія.

РОЗДІЛ 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР

4.1. Організатору забороняється:

4.1.1. Приймати ставки у Азартній грі від осіб, які не можуть бути Гравцями відповідно до цих Правил та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

4.1.2. Приймати ставки на ігри, що мають ознаки лотереї, приймати ставки на результати розіграшів лотерей в Україні та/або інших державах.

4.1.3. Проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет без ліцензії.

4.1.4. Пропонувати як виграш чи замість виграшу алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої, вина столові чи тютюнові вироби або інше майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій.

4.1.5. Пропонувати або давати гравцям безкоштовно або як винагороду за участь в азартній грі алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої чи тютюнові вироби або майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій.

4.1.6. Примушувати Гравців до участі в Азартних іграх.

4.1.7. Здійснювати Виплату Виграшу, його еквівалента або повернення Ставки будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких Гравець пропонує здійснити виплату виграшу, його еквівалента або повернення Ставки. Це обмеження не поширюється на випадки звернення щодо повернення Ставок, зроблених особою, яка не досягла 21-річного віку, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, якщо особа, яка звертається за поверненням Ставки, є її законним представником. Разом з тим, представники Організатора, за зверненням останнього, здійснюють перевірку кожного випадку Трансакцій та/або Виплат з подальшим повідомленням правоохоронних або контролюючих органів в разі виникнення підозри щодо вчинення неправомірних дій (в т.ч. шахрайських). На час розгляду такого звернення Клієнтський рахунок Гравця може бути заблоковано.

4.1.8. Прийняття Ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати Ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу.

4.1.9. Надавати Гравцю позики для участі в Азартній грі, розміщувати у гральних закладах банківські та кредитні установи, ломбарди, банкомати, пункти обміну валют.

4.1.10. Використовувати несертифіковане гральне обладнання, щодо якого встановлена вимога Уповноваженого органу про сертифікацію.

4.2. Права Організатора:

4.2.1. Провадити діяльність відповідно до ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

4.2.2. Провадити іншу діяльність у сфері азартних ігор у випадку отримання відповідної ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор.

4.2.3. Організовувати та проводити азартні ігри казино у мережі Інтернет, визначені відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» через Веб-сайт за адресою https://championcasino.ua.

4.2.4. Мати на праві власності або користування онлайн-систему організатора азартних ігор.

4.2.5. Приймати Ставки від осіб, які перебувають на території України або за її межами, враховуючи винятки п. 3.9.

4.2.6. Відмовити у здійсненні розрахунку зробленої Ставки, виплат Виграшів, повернення Депозиту або здійснення інших виплат Гравцю та особі, яка не є Гравцем та не має права отримувати такий Виграш або Ставку відповідно до цих Правил.

4.2.7. Відмовити Гравцю у прийнятті будь-якої Ставки.

4.2.8. Відмовити у здійсненні виплат Виграшів та у поверненні Гравцю зроблених ним Ставок за наявності підстав, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

4.2.9. Заборонити або обмежити доступ Гравцю та/або відвідувачу Веб-сайту https://championcasino.ua, якщо така особа перешкоджає здійсненню Ставок або щодо якої виникла підозра в застосуванні методів, технологій, програм, прийомів, що можуть вплинути на результати виграшу, або яка перешкоджає здійсненню виплат виграшів, порушує умови правил проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет Організатора азартних ігор , договору про участь в азартній грі (договір оферти) та інших нормативно-правових актів Організатора.

4.2.10. Заборонити або обмежити доступ Гравцю та/або відвідувачу Веб-сайту https://championcasino.ua, якщо така особа ображає честь і гідність відвідувачів, учасників, представників, працівників Організатора, третіх осіб, відмовляється від проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) чи яка вчиняє інші дії, що перешкоджають діяльності Організатора.

4.2.11. Заборонити Гравцю приймати участь в Азартній грі та видалити Клієнтський рахунок Гравця, який порушує умови Правил Організатора, договору про участь в азартній грі (договір оферти) та інших нормативно-правових актів Організатора.

4.2.12. Збільшити мінімальний вік Гравця для участі в Азартній грі.

4.2.13. Вносити будь-які зміни до Правил Організатора, договору про участь в Азартній грі (договір оферти) та інших актів Організатора з повідомленням гравця про такі зміни, шляхом розміщення оновленої редакції на Веб-сайті за адресою https://championcasino.ua.

4.2.14. Встановлювати інші обмеження відповідно до цих Правил.

4.2.15. Визнати Гравця небажаним відповідно до цих Правил.

4.2.16. Розірвати та припинити договір про участь в азартній грі (договір оферти) без пояснення причин.

4.2.17. Здійснити списання грошових коштів або розрахувати суму компенсаційних виплат у випадку здійснення неправомірних (в т.ч. шахрайських) дій Гравцем відповідно до цих Правил.

4.2.18. Запитувати під час проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) та належної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у Гравця будь-які документи та інформацію відповідно до Правил Організатора, зокрема, але не виключно, власне зображення Гравця з необхідним документом або вимагати використання засобів відеозв’язку.

4.2.19. Встановити ліміти на поповнення, виведення та зняття коштів Гравцями відповідно до цих Правил та чинного законодавства України.

4.2.20. Здійснювати інші права відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, Правил, договору про участь в Азартній грі (договір оферти) та інших нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор.

4.2.21. Надати Гравцю письмово або в електронній формі обґрунтовану підозру, з наведенням фактів щодо такої підозри.

4.2.22. Відмовити Гравцю в можливості використовувати кошти для гри в Азартні ігри, надані останньому на умовах кредиту.

4.3. Обов’язки Організатора:

4.3.1. Провадити діяльність виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

4.3.2. Організовувати та проводити азартні ігри казино у мережі Інтернет, які відповідають Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» через Веб-сайт за адресою https://championcasino.ua.

4.3.3. Дотримуватися вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет та інших нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор.

4.3.4. Дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4.3.5. Своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які отримав організатор.

4.3.6. Встановлювати та розробляти правила проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет Організатора.

4.3.7. Дотримуватися правил проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет організатора азартних ігор.

4.3.8. Дотримуватися принципів Відповідальної гри, встановлених Уповноваженим органом.

4.3.9. Використовувати Гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату Азартної гри.

4.3.10. Вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі розміщувати на Веб-сайті посилання на інформаційні матеріали щодо гральної залежності (https://www.gc.gov.ua/ua/Ihrova-zalezhnist-.html )  та Відповідальної гри, зокрема про обмеження віку Гравця, шанси на виграш, принципи Відповідальної гри та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності.

4.3.11. Розглядати скарги Гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі та надавати на них відповіді у строки, визначені Правилами, але у будь-якому разі строк надання відповіді не повинен бути більше місяця з моменту отримання скарги відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

4.3.12. Забезпечити захист інформації про Гравців у порядку, визначеному законодавством.

4.3.13. Забезпечити розміщення на Веб-сайті інформації про реальний час, зокрема шляхом розміщення годинника, що відображає актуальний час, на кожній сторінці Веб-сайту.

4.3.14. Розмістити для ознайомлення Гравців та відвідувачів на Веб-сайті або у мобільному (програмному) додатку інформацію про рішення щодо видачі ліцензії на провадження азартних ігор (дата та номер рішення), правил проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

4.3.15. Заборонити участь у Азартних іграх небажаному Гравцю відповідно до цих Правил.

4.3.16. Під час провадження організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет використовувати онлайн-систему Організатора.

4.3.17. Здійснювати оплату виграшних Ставок, повернення коштів, внесених Гравцями для участі в Азартних іграх казино в мережі Інтернет та виплат Виграшів у безготівковій формі з урахуванням чинного законодавства України та цих Правил.

4.3.18. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату Виграшу, повернення Депозиту, інші виплати відповідно цих Правил та строків встановлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» крім випадків, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

4.3.19. Вживати заходів для недопущення виплати Виграшу, повернення Депозиту, інші виплати будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких Гравець пропонує здійснити виплату або повернення, крім випадків звернення щодо повернення Ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням Ставки, є законним представником такої особи.

4.3.20. Вживати заходів для недопущення до участі в Азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку та інших осіб, які відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» не можуть бути Гравцями.

4.3.21. Забезпечувати ідентифікацію (верифікацію, встановлення даних) Гравця у порядку визначеним цими Правилами та чинним законодавством України.

4.3.22. Утримуватися від надання Гравцям бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) виключно в формі заохочення з метою спонукання до гри, надання яких безпосередньо обумовлено настанням факту програшу Гравця у відповідній Азартній грі.

4.3.23. У випадках передбачених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» обмежити особу в участі в Азартних іграх.

4.3.24. Не здійснювати Виплату у випадку визнання договору про участь в Азартній грі недійсним або якщо договір є нікчемним в силу закону.

4.3.25. Забезпечити проведення сертифікації та інспектування онлайн-системи Організатора суб’єктами сертифікації, внесеними Уповноваженим органом до переліку суб’єктів сертифікації.

4.3.26. Забезпечити наявність на Веб-сайті, мобільних додатках та інших програмно-технічних засобах, у разі використання, достовірної інформації державною мовою про: повне найменування Організатора згідно з установчими документами, ідентифікаційний код Організатора, відомості про ліцензію (рішення про видачу ліцензії, правила проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, порядок і строки виплати Виграшів, інформацію про мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується Організатором, сервісну та технічну службу підтримки Організатора, інформаційні матеріали щодо ігрової залежності та Відповідальної гри, способів допомоги людям, які страждають на ігрову залежність і контактні дані медичних центрів, які лікують ігрову залежність, застереження про заборону участі в Азартних іграх особам, які не досягли 21 року, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в Азартних іграх, інформація про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення Гравцю).

4.3.27. Забезпечити право Гравця обмежити свою участь в Азартних іграх, шляхом встановлення особистих обмежень, а також лімітів коштів, які Гравець має намір витратити на Азартні ігри.

4.3.28. Виконувати інші обов’язки, передбачені цими Правилами, Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та іншими актами законодавства про азартні ігри.

РОЗДІЛ 5. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВИМОГИ ДО ГРАВЦЯ

5.1. Загальні положення:

5.1.1. Гравець – фізична особа, яка відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та цих Правил.

5.1.2. Здійснення фізичною особою Ставки в Азартну гру є укладенням між нею та Організатором, який проводить відповідну Азартну гру, договору про участь в Азартній грі (договір оферти). Договір про участь в Азартній грі вважається укладеним з моменту здійснення Гравцем Ставки в Азартну гру.

5.1.3. Гравець несе відповідальність за достовірність наданих документів та інформації Організатору, відповідно до чинного законодавства.

5.1.4. Гравець несе повну цивільну відповідальність за порушення вимог та обов’язків, передбачених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовами провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, правилами проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет організатора азартних ігор , договору про участь в азартній грі (договір оферти) та інших нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор.

5.1.5. Порушення вимог цих Правил та нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор може призвести до блокування Клієнтського рахунку, скасування всіх здійснених Ставок та інших дій направлених Організатором на припинення взаємовідносин з Гравцем.

5.1.6. Забороняється брати участь в Азартній грі:

а) засновникам (учасникам, акціонерам), керівникам Організатора, у яких вони є засновниками та/або займають керівні посади;

б) представникам засновників (учасників, акціонерів), керівників Організатора, у яких вони є представниками засновника та/або займають керівні посади;

в) особам, які можуть мати інформацію про результат Азартної гри;

г) особам, які мають можливість вплинути на результат Азартної гри або розмір Виплати Виграшу (призу);

ґ) Голові, членам та службовим особам Уповноваженого органу, крім проведення перевірок методом контрольних закупок.

5.2. Організатор може визнати Гравця небажаним у наступних випадках:

5.2.1. У випадку наявності підозри на шахрайські дії зі сторони Гравця та виявлення фактів поповнення Клієнтського рахунку третіми особами або коли персональні дані карти не відповідають даним власника Клієнтського рахунку.

5.2.2. У разі здійснення Гравцем будь-яких недоцільних трансакцій, в тому числі під час поповнення/виведення коштів з Клієнтського рахунку, які не відповідають цим Правилам та здійснено Гравцем без мети участі в Азартних іграх (операції Клієнтському рахунку з поповнення та виведення грошових коштів з Клієнтського рахунку без прийняття участі в Азартних іграх між такими операціями та інше).

5.2.3. При відмові (ухиленні) Гравця від проходження процедури верифікації, наданні чужих, підроблених (відредагованих за допомогою різних програм і графічних редакторів) документів, ненадання всіх необхідних документів на запит Організатора, здійснення інших дій, які направлені на маніпулювання з особистими документами.

5.2.4. Порушення цих Правил (правил проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет організатора азартних ігор), договору про участь в азартній грі (договір оферти), Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та інших нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор.

5.2.5. У разі підозри в шахрайстві, мультиаккаунтингу (наявності декількох рахунків у одного Гравця, або здійснення гри з різних рахунків, але за однією чи пов’язаною IP-адресою), використання будь-якого програмного забезпечення для автоматизації ставок, якщо Клієнтський рахунок Гравця не використовується для здійснення Ставок та інших продуктів, що пропонуються Організатором, зловживання програмами лояльності тощо.

5.2.6. В інших випадках за рішенням Організатора.

5.3. Якщо особа, незважаючи на встановлені законодавством та Правилами обмеження, взяла участь в Азартній грі, такий договір про участь в Азартній грі (договір оферти), укладений між Організатором та такою особою, є нікчемним. Виплата Виграшів за нікчемними договорами не здійснюється. У разі якщо Організатором здійснено Виплату Виграшу цій особі, така Виплата Виграшу підлягає поверненню Організатору у повному обсязі у строки, повідомлені такій особі Організатором, але не більше ніж 10 (десять) календарних днів з моменту такого повідомлення від Організатора.

5.4. Гравцем не може бути фізична особа яка:

а) не досягла 21-річного віку;

б) є недієздатною або обмежено дієздатною особою, на момент реєстрації Клієнтського рахунку, в разі можливості отримання таких даних з відкритих джерел або можливості візуального визначення недієздатності або обмеженої дієздатності за явними зовнішніми ознаками чи діями;

в) відповідно до законодавства має відповідні обмеження;

г) перебуває в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння;

ґ) визнана Організатором небажаною;

д) внесена до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

е) відповідно до Правил Організатора не має права на участь у Азартних іграх;

є) з інших підстав, визначених чинним законодавством України або Організатором.

5.5. До участі в Азартній грі не допускається особа:

а) яка не надала відповідні документи для участі в Азартній грі;

б) яка надала неправдиві відомості про себе (прізвище, ім’я, по-батькові, відомості про вік, адресу реєстрації місця проживання або місцезнаходження тощо);

в) будь-яка інша особа, якщо у Організатора виникає обґрунтована підстава не допустити гравця до гри;

г) обмежено дієздатні та недієздатні особи;

ґ) особи внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

д) інші особи, визнані Організатором азартних ігор такими, що не мають права брати участь в азартній грі.

5.6. Гравець має право:

5.6.1. З метою участі у Азартних іграх самостійно, за власним бажанням, відкрити Клієнтський рахунок Гравця на Веб-сайті https://championcasino.ua.

5.6.2. На власний розсуд обмежити свою участь в Азартних іграх в мережі Інтернет шляхом встановлення особистих обмежень щодо ліміту коштів, які він бажає витратити на Азартну гру.

5.6.3. На власний розсуд обирати різни види Азартних ігор для участі в них.

5.6.4. Користуватись Клієнтським рахунком з метою участі в Азартних іграх, в будь-яких інших випадках використання Клієнтського рахунку забороняється.

5.6.5. Подати скаргу до Організатора у тому числі в електронній формі.

5.6.6. Обмежити свою участь в Азартних іграх від шести місяців до трьох років шляхом особистого подання Організатору або Уповноваженому органу відповідної заяви про самообмеження відповідно до цих Правил.

5.6.7. Самостійно встановити додаткові паролі захисту свого Клієнтського рахунку за власним бажанням, для забезпечення підвищення надійності захисту від втручання третіх осіб до Клієнтського рахунку.

5.6.8. Отримати Виграш, повернення Депозиту та отримати інші Виплати відповідно до цих Правил.

5.6.9. Звернутися до служби підтримки Організатора для отримання інформації щодо правил проведення Азартних ігор та користування Клієнтським рахунком Гравця.

5.6.10. Звернутися до служби підтримки Організатора для отримання інформації щодо здійснених та розрахованих Ставок за період не більше доби (24 години) з моменту подачі такого звернення. Для надання відповіді на таке звернення Клієнтський рахунок Гравця має бути верифікованим.

5.6.11. Розірвати та припинити договір про участь в азартній грі (договір публічної оферти) шляхом направлення відповідного повідомлення на адресу служби підтримки [email protected].

5.6.12. Реалізовувати інші права, встановлені цими Правилами та/або чинним законодавством України.

5.7. Гравець зобов’язаний:

5.7.1. Ознайомитись до початку участі в Азартних іграх та дотримуватися вимог та обов’язків, передбачених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», законодавством про азартні ігри, правилами проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет організатора азартних ігор, договором про участь в азартній грі (договір оферти) та інших нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор.

5.7.2. Не порушувати вимоги та обов’язки, передбачені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовами провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, правилами проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет організатора азартних ігор, договору про участь в азартній грі (договір публічної оферти) та інших нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор.

5.7.3. Пройти процедури ідентифікації (верифікації, встановлення даних) для участі в Азартних іграх на Веб-сайті відповідно до цих Правил.

5.7.4. На вимогу Організатора пройти належну перевірку відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

5.7.5. Надавати Організатору будь-які документи та будь-яку інформацію про себе, яка необхідна для проходження процедури ідентифікації (верифікації, встановлення даних) та проходження належної перевірки.

5.7.6. Негайно припинити користування Веб-сайтом у разі:

а) відмови від проходження процедури ідентифікації (верифікації, встановлення даних);

б) порушення норм Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та інших нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор;

в) порушення норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

г) порушення правил проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет організатора азартних ігор, договору про участь в азартній грі (договір оферти);

ґ) застосування фізичної сили або висловлення погрози щодо її застосування з посяганням на життя, здоров’я чи майно працівників Організатора;

д) перешкоджання провадженню діяльності щодо організації та проведення азартних ігор;

е) подання заяви про самообмеження;

є) визнання Гравця небажаним та відносно якого є обґрунтована підозра.

5.7.7. Не перешкоджати здійсненню Ставок, здійсненню Виплат Виграшів та не вчиняти інші аналогічні дії.

5.7.8. Під час гри не застосовувати методи, технології, програми, прийоми, що можуть вплинути на результати Виграшу.

5.7.9. Не ображати честь і гідність відвідувачів, учасників, працівників (представників) Організатора, третіх осіб.

5.7.10. Не вчиняти інші дії, що перешкоджають діяльності Організатора.

5.7.11. Не вчиняти шахрайські дії по відношенню до Організатора.

5.7.12. Не створювати декілька Клієнтських рахунків (мультиаккаунтинг).

5.7.13. Не використовувати будь-яке стороннє програмне забезпечення для автоматизації Ставок.

5.7.14. Не використовувати Клієнтський рахунок тільки для отримання відповідних бонусів або зловживання програмами лояльності тощо.

5.7.15. Не допускати до користування Клієнтським рахунком будь-яких третіх осіб.

5.7.16. Не передавати пароль та номер логіну від власного Клієнтського рахунку особам, які здійснюють шахрайські дії щодо Організатора, особам, які не мають права бути гравцями та будь-яким іншим особам.

5.7.17. Не вчиняти будь-які інші дії, які заборонені цими Правилами або чинним законодавством України.

5.8. Спеціальне попередження для дорослих: Будь ласка, використовуйте всі можливі засоби захисту батьківського контролю (включаючи комп'ютерне обладнання, мобільне програмне забезпечення або фільтруючі служби), які можуть допомогти обмежити доступ до матеріалів, що можуть завдати шкоди Вашим дітям. Ви можете знайти інформацію про постачальників таких засобів захисту в Інтернеті за допомогою пошуку за запитом "захист батьківського контролю" або подібними термінами. Якщо Ваші діти мають доступ до вашого комп'ютера або мобільного телефону, будь ласка, обмежте їх доступ до матеріалів, пов'язаних з азартними іграми, використовуючи будь-які продукти вищезгаданих засобів батьківського контролю. Крім того, Ви визнаєте свою відповідальність за те, щоб діти, які перебувають під вашою опікою чи піклуванням, не мали доступу до шкідливих або неприйнятних матеріалів. Ви погоджуєтеся не дозволяти Вашим дітям переглядати будь-який такий контент і зобов'язуєтеся вживати відповідальних заходів, щоб запобігти цьому. Доступні численні комерційні фільтри безпеки в Інтернеті, які можуть допомогти користувачам обмежити доступ дітей до шкідливих або неприйнятних матеріалів. Цим повідомляємо, що Ви можете ознайомитися з такими послугами на таких веб-сайтах, як: http://www.child-internet-safety.com/internet_filters.php або http://www.getwise.org, серед інших. Зверніть увагу, що Організатор не надає жодних запевнень або гарантій щодо будь-яких продуктів або послуг, на які є посилання на таких сайтах, і Організатор рекомендує Вам провести належну перевірку перед придбанням або встановленням будь-якого онлайн-фільтра. Ви погоджуєтеся вжити заходів для запобігання перегляду Вашими дітьми цього веб-сайту або Контенту, отриманого через наші послуги, якщо Ваші діти мають доступ до вашого комп'ютера або мобільного пристрою. Нарешті, ви погоджуєтеся, що якщо ви є батьком або опікуном/піклувальником дитини, Ви несете відповідальність, а не Організатор, за те, щоб будь-який вміст, обмежений за віком (до 21 року), на нашому веб-сайті або в наших послугах не відображався або не був доступний вашим дітям або підопічним.

РОЗДІЛ 6. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КЛІЄНТСЬКИМ РАХУНКОМ ГРАВЦЯ

6.1. Для участі в Азартних іграх Гравцю необхідно зареєструвати (створити) Клієнтський рахунок, ознайомитись з Правилами Організатора, договором про участь в азартній грі (договір оферти), пройти встановлені процедури ідентифікації (верифікації, встановлення даних).

6.2. Інформація на Веб-сайті за адресою https://championcasino.ua, доменне ім’я «championcasino.ua», онлайн-система Організатора, бренд Організатора та інші права власності є об’єктами інтелектуальної власності, що належать Організатору та захищаються відповідно до чинного законодавства у сфері авторського права та інтелектуальної власності.

6.3. Клієнтський рахунок Гравця є власністю Організатора.

6.4. Клієнтський рахунок Гравця призначений тільки для участі в Азартних іграх.

6.5. Організатор Азартних ігор вживає всі необхідні дії для захисту інформації про Гравців, історію Ставок, здійснених Трансакцій відповідно до цих Правил та чинного законодавства України.

6.6. При використанні Веб-сайту Гравцем Організатор здійснює обробку даних Гравця, що надаються Організатору при проходженні процедури реєстрації, ідентифікації (верифікації, встановлення даних), у процесі користування Клієнтським рахунком та під час здійснення інших дій відповідно до цих правил та політики конфіденційності.

6.7. З метою більш ефективного використання та створення зручних умов для гравця при користуванні Веб-сайтом «championcasino.ua», Організатор використовує файли cookie. Конфігурація налаштування файлів cookie для веб-браузерів може відрізнятися. Повноцінна робота з веб-сайтом доступна тільки при використанні файлів cookie. Відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до змісту і обмеження функціонування сервісів Веб-сайту;

6.8. Організатор використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправомірного використання, зміни або знищення. Організатор не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами впливу Організатора.

6.9. Організатор гарантує нерозголошення даних Гравця співробітниками та не несе відповідальності за наслідки, викликані потраплянням секретних даних Гравця до сторонніх осіб не з вини Організатора.

6.10. Гравець особисто відповідає за збереження логіна / номеру свого Клієнтського рахунку і паролю. Будь-які операції, підтверджені введенням логіна / номеру Клієнтського рахунку та пароля власника рахунку, вважаються правомірними і мають законну силу, при цьому єдиним обмеженням їх виконання служить поточний залишок на ігровому рахунку. При підозрі на втрату логіна / номеру Клієнтського рахунку та пароля, Гравець зобов’язаний невідкладно звернутись до служби підтримки Організатора із запитом про зміну поточного паролю.

6.11. Організатор азартних ігор не несе будь-якої відповідальності за будь-яку шкоду або збитки пов’язані з користуванням Гравцем Веб-сайтом «championcasino.ua» (за адресою https://championcasino.ua), які відносяться до використання (або неправильного використання) змісту Веб-сайту будь-якою особою або Гравцем, нездатності отримати доступ до Веб-сайту або використовувати його, затримок в функціонуванні Веб-сайту або передачі даних, збоїв в лініях зв'язку, будь-яких помилок, друкарських помилок або пропусків у змісті Веб-сайту.

РОЗДІЛ 7. ВІДКРИТТЯ ТА ПОПОВНЕННЯ КЛІЄНТСЬКОГО РАХУНКУ ГРАВЦЯ

7.1. Для відкриття та користування Клієнтським рахунком Гравцю необхідно:

а) пройти процедуру реєстрації на Веб-сайті https://championcasino.ua в розділі «Логін/Реєстрація»;

б) пройти ідентифікацію (верифікацію, встановлення даних), відповідно до вимог цих Правил.

7.2. Під час проходження процедури реєстрації, Гравець вказує необхідні дані (номер телефону/e-mail тощо), створює особистий пароль для входу до Клієнтського рахунку, Гравець зобов’язаний підтвердити, що йому виповнився 21 рік, що він не має ігрової залежності, не перебуває в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або до участі в Азартній грі та не має інших обмежень, щодо участі в Азартних іграх, дати згоду на обробку своїх персональних даних, а також ознайомитись з умовами договору про участь в азартній грі (договір оферти), правилами проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет Організатора азартних ігор;

7.3. Пароль Клієнтського рахунку для гри на Веб-сайті https://championcasino.ua створюється та вводиться особисто Гравцем при реєстрації Клієнтського рахунку на зазначеному сайті. Цей пароль може складатися з будь-яких символів, доступних у відповідному меню вводу даних, і може бути змінений Гравцем в будь-який момент на Веб-сайті після процедури реєстрації.

7.4. Після успішної процедури реєстрації, створюється особистий Клієнтський рахунок Гравця, який має свій унікальний логін, що складається з порядку букв та/або цифр, та не повторює логіни Клієнтських рахунків інших Гравців.

7.5. Для повноцінного користування Клієнтським рахунком та участі в Азартних іграх, Гравцю необхідно пройти процедуру ідентифікації (верифікації, встановлення даних) відповідно до розділу «Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) Гравця та здійснення належної перевірки» цих Правил.

7.6. Всі операції на Клієнтському (ігровому) рахунку виконуються в національній валюті України – гривні.

7.7. При поповненні Клієнтського рахунку, шляхом здійснення Депозиту, Клієнтський рахунок повинен бути поповнений впродовж 30 (тридцяти) хвилин після внесення грошових коштів, але не раніше надходження грошей на рахунок Організатора, загальний час поповнення не має перевищувати 48 годин, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

7.8. Поповнити баланс на Клієнтському рахунку (створити Депозит) можливо за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів платіжними методами, які вказані на Веб-сайті https://championcasino.ua в підрозділі «Депозит» розділу «Акаунт».

7.9. Організатор не несе відповідальності в разі не поповнення Клієнтського рахунку в зазначені терміни з вини третіх осіб (збоїв чи затримки в роботі банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів), через непереборну силу (аварія у авторизаційних центрах, втрата каналу зв'язку тощо), у випадку настання форс-мажорних обставин або будь-яких інших обставин, на які Організатор не має можливості вплинути.

7.10. Поповнення Клієнтського рахунку Гравець повинен здійснювати самостійно, з особистого банківського, карткового, платіжного рахунку або будь-яким іншим способом, відповідно до цих Правил та чинного законодавства України.

7.11. Проводячи будь-яку фінансову операцію, Гравець тим самим підтверджує, що він є власником рахунків та платіжних засобів у відповідних фінансових установах та/або платіжних системах. З метою забезпечення безпеки персональних даних Гравців, а також з метою прискорення повернення депозиту, отримання виплат виграшів (призів) Організатор залишає за собою право вимагати у будь-якого Гравця (крім відсканованої електронної копії документа, що засвідчує його особу), документи, що підтверджують приналежність рахунків та платіжних засобів цьому Гравцю. При невиконанні вимог Організатора, Клієнтський рахунок Гравця може бути заблокований, а у виплаті – відмовлено. У разі виявлення розбіжностей між фактичними даними Гравця, його платіжних засобів і даними, наданими Гравцем для верифікації та\або для підтвердження правомірності використання платіжних засобів, Організатор залишає за собою право заблокувати Клієнтський рахунок і відмовити Гравцю у виплаті коштів. Грошові трансакції, зарахування і виплата виграшів (призів), коштів від одного Гравця іншому заборонені.

7.12. У випадку наявності підозри на шахрайські та/або інші протиправні дії зі сторони Гравця та виявлення фактів поповнення Клієнтського рахунку третіми особами (або персональні дані карти не відповідають даним власника Клієнтського рахунку), Організатор залишає за собою право скасувати всі здійснені Ставки у Азартних іграх казино, обмежити доступ Гравцю до користування Клієнтським рахунком та, у випадку виявлення фактів порушення цих Правил, закрити Клієнтський рахунок, надати такому Гравцю статус «небажаний» та заборонити Гравцю приймати участь у Азартних іграх на Веб-сайті https://championcasino.ua.

7.13. У разі здійснення Гравцем Трансакцій, які не відповідають цим Правилам, недоцільних Трансакцій, в тому числі під час поповнення/виведення коштів з Клієнтського рахунку, які не відповідають цим Правилам та здійснені Гравцем без мети участі в Азартних іграх (операції на Клієнтському рахунку з поповнення та виведення грошових коштів з Клієнтського рахунку без прийняття участі в Азартних іграх між такими операціями та інше), Організатор залишає за собою право додатково встановлювати Гравцю обмеження щодо суми поповнення Депозиту на Клієнтський рахунок та/або сум виведення коштів, сервісний збір на здійснення майбутніх фінансових операцій, у розмірі 10 % (десять відсотків) від суми трансакції, але не менше 100,00 грн (ста гривень нуль копійок) за кожну трансакцію та залишає за собою право надати такому гравцю статус «небажаного».

7.14. Час операції по зарахуванню коштів на Клієнтський рахунок, комісія за проведення фінансової операції та будь-які інші витрати Гравця можуть змінюватися. Діючі умови операцій завжди будуть відображені на сторінці Веб-сайту https://championcasino.ua у підрозділі «Історія» розділу «Акаунт».

7.15. Мінімальна сума разового Депозиту – 100,00 грн (сто гривень нуль копійок).

7.16. Організатор не несе відповідальності за будь-які додаткові комісії та обмеження банківських установ, платіжних компаній, фінансових посередників Гравця.

7.17. У разі затримки поповнення Депозиту та надходження коштів на Клієнтський рахунок Гравцю рекомендується негайно звернутися в службу технічної підтримки ([email protected]).

РОЗДІЛ 8. ІДЕНТИФІКАЦІЯ (ВЕРИФІКАЦІЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ ДАНИХ) ГРАВЦЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ

8.1. Після проходження процедури реєстрації Клієнтського рахунку, для отримання можливості користуватися особистим Клієнтським рахунком, здійснювати участь у Азартних іграх, Гравцю необхідно пройти процедуру ідентифікації (верифікації, встановлення даних).

8.2. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) Гравця проводиться з метою підтвердження, що Клієнтський рахунок Гравця був зареєстрований особою, яка досягла 21-річного віку та не перебуває в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

8.3. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) Гравця передбачає збір Організатором інформації про:

а) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи;

б) вік (дату народження) особи;

в) наявність або відсутність особи в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

г) дані документа, що посвідчує особу;

ґ) номер телефону;

д) адресу електронної пошти;

е) РНОКПП - реєстраційний номер облікової картки платника податків. Організатор залишає за собою право відмовити у проведенні верифікації в зв'язку з відсутністю реєстраційного номеру облікової картки платника податків та/або у випадку відмови від РНОКПП;

є) адресу проживання;

ж) інші дані, передбачені чинним законодавством.

8.4. Верифікація Гравця в мережі Інтернет здійснюється Організатором в тому числі за допомогою електронного цифрового підпису (КЕП), sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID, сервісу ідентифікації id.gov.ua, або інших методів верифікації, що використовуються відповідно до чинного законодавства.

8.5. Для проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) Гравця Організатор має право запитувати додаткові документи відповідно до Правил, зокрема власне зображення Гравця (фотографію, «селфі») з необхідним документом, застосувати засоби відео зв’язку, для отримання зображення документів.

8.6. З метою верифікації Гравцю, який є громадянином України, необхідно завантажити в Клієнтському рахунку в підрозділі «Персональні дані» підрозділу «Налаштування» розділу «Акаунт» Веб-сайту, паспорт громадянина України (ID картку) та зробити особисто фото («селфі») з власним зображенням і документами необхідними для верифікації. Вся інформація на документі повинна чітко проглядатися, зокрема: ім'я, прізвище, фотографія, дата народження, номер документа тощо. Для верифікації можуть бути прийняті тільки кольорові фотографії документів (чорно-білі сканкопії, ксерокопії документів або інші неякісні копії документів Організатором не приймаються). Сторінки документа повинно бути видно повністю. Громадянам України для отримання будь-якої Виплати або Виграшу, до першого замовлення або в момент замовлення необхідно надати індивідуальний податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податку).

8.7. З метою верифікації Гравцю, який не є громадянином України (нерезидент), але має податковий номер України (РНОКПП) необхідно завантажити в Клієнтському (ігровому) рахунку в підрозділі «Персональні дані» підрозділу «Налаштування» розділу «Акаунт» Веб-сайту один з наступних документів: паспорт громадянина або документ, що засвідчує його особистість згідно законів його країни (ID card, driving license тощо) та здійснити особисто фото з власним зображенням, а також документами, необхідними для верифікації («селфі»), завантажити зображення облікової картки платника податку. Вся інформація на документі повинна чітко проглядатися: ім'я, прізвище, фотографія, дата народження, номер документа тощо. На розгляд приймаються тільки кольорові фотографії документів (чорно-білі сканкопії, ксерокопії документів або інші неякісні зображення документів Організатором не приймаються). Сторінки документа повинні бути видно повністю. Гравцю, який не є громадянином України (нерезидент), для отримання будь-якої Виплати або Виграшу, до першого замовлення або в момент замовлення необхідно надати індивідуальний податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податку).

8.8. При необхідності Організатор в будь-який час може вимагати додаткові документи, що засвідчують особу, незалежно від того, чи проходив Гравець ідентифікацію (верифікацію, встановлення даних) Клієнтського рахунку. Перелік додаткових документів включає (але не вичерпується): цифрове фото, на якому Гравець зображений з паспортом громадянина («селфі» з паспортом у руках), посвідчення водія, паспорт для виїзду за кордон, рахунки за комунальні послуги, банківська виписка по рахунку/картці тощо. Гравець може надати ці документи, відправивши лист по електронній пошті на [email protected].

8.9. Строки верифікації Клієнтського рахунку (при умові надання всіх необхідних даних) встановлюються індивідуально для кожного Клієнтського рахунку.

8.10. При відмові (ухиленні) Гравця від проходження процедури верифікації, наданні чужих, підроблених (відредагованих, підроблених за допомогою програмного забезпечення, графічних редакторів, тощо) документів, ненадання всіх необхідних документів по запиту Організатора, здійснення інших дій, які направлені на маніпулювання з особистими документами, Організатор відмовляє Гравцю в підтвердженні Клієнтського рахунку та залишає за собою право надати такому Гравцю статус «небажаного».

8.11. З метою покращення та прискорення процедури верифікації, Організатор має право, для обробки даних Гравця, залучити будь-яких третіх осіб, з обов’язковим дотриманням збереження персональних даних.

8.12. У випадках передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Організатор проводить належну перевірку Гравця. Гравець під час цієї перевірки зобов’язаний надавати всі необхідні документи та інформацію за запитами Організатора.

8.13. Після реєстрації в онлайн-системі Організатора, а також до моменту внесення депозиту та прийняття ставки Гравець повинен надати Організатору інформацію щодо:

  • максимального ліміту коштів, які Гравець бажає витрачати на Азартні ігри впродовж певного часу (доби, тижня, місяця) з можливістю його зміни не частіше ніж один раз на місяць;
  • максимального часу безперервної участі Гравця в Азартних іграх впродовж доби і максимального часу його участі в Азартних іграх.

8.14. Гравець самостійно несе відповідальність за достовірність наданих документів та інформації відповідно до чинного законодавства України.

РОЗДІЛ 9. НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТА ВИГРАШІВ, ПОВЕРНЕННЯ ДЕПОЗИТІВ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ІНШИХ ВИПЛАТ З КЛІЄНТСЬКОГО РАХУНКУ ГРАВЦЯ

9.1. Розрахунок результату розіграних Азартних ігор проводиться безпосередньо після оголошення результатів подій на офіційних сайтах подій або відповідно правил проведення Азартної гри, за винятком особливостей встановлених цими Правилами.

9.2. Гравець може замовити суму Виплати (Виграш, повернення Депозиту, інші виплати) в межах балансу свого Клієнтського рахунку, для цього він робить замовлення Організатору. Виплата здійснюється у валюті України – гривні.

9.3. Отримання замовленої суми Виплати (Виграш, повернення Депозиту, інші виплати) можливо платіжними методами, які передбачені на Веб-сайті https://championcasino.ua в підрозділі «Виплати» розділу «Акаунт».

9.4. Загальні строки зарахування грошових коштів Гравця на особисту банківську картку Гравця здійснюються впродовж трьох днів після оформлення замовлення.

9.5. Загальний строк здійснення Виплати Виграшу або повернення Ставки не має перевищувати десяти робочих днів з дня визначення отримувача Виплати Виграшу або Ставки, що підлягає поверненню. Організатор має право продовжити цей строк, але не більше ніж на десять робочих днів з обов’язковим повідомленням Гравця, якому необхідно здійснити Виплату Виграшу або повернути Ставку, про продовження такого строку із зазначенням причини продовження та часу здійснення Виплати Виграшу або повернення Ставки.

9.6. Операції поповнення і виведення (зняття) грошових коштів з Клієнтського рахунку повинні проводитися в гривні та ідентичними платіжними реквізитами.

9.7. Виплата з Клієнтського рахунку здійснюється тільки при підтвердженні того, що власник Клієнтського рахунку є власником рахунків в платіжних системах, банківських установах. Виведення коштів (здійснення виплат) на користь інших (третіх) осіб або з використанням реквізитів третіх осіб (рахунків, платіжних карт, електронних гаманців тощо) заборонено.

9.8. Під час здійснення виплати виграшу, відповідно до Податкового кодексу України, у Гравця виникають зобов’язання зі сплати податкових та інших обов’язкових платежів до Державного бюджету України у розмірі 19,5% (18% податок на доходи фізичних осіб та 1,5% військовий збір) від суми Виграшу, які Організатор, як податковий агент утримує та перераховує до відповідного бюджету:

а) 18% податок на доходи фізичних осіб (ст. 167.1 Податкового кодексу України);

б) 1,5% військовий збір (п. 161 підрозділу 10, Розділу XX Податкового кодексу України).

9.9. Гравець зобов’язаний до моменту здійснення замовлення на отримання Виплати (Виграшу, повернення Депозиту, інші платежі) надати власний індивідуальний податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податку) або документ, що підтверджує відмову від отримання індивідуального податкового номеру.

9.10. Всі утримання (комісії банків, платіжних систем тощо), які будуть здійснені під час проведення будь-якої Виплати на користь Гравця з Клієнтського рахунку, покладаються на Гравця, шляхом утримання відповідної суми з відповідної Виплати (вартість послуг платіжних компаній, комісії за перерахування коштів тощо).

9.11. Гравець несе повну відповідальність за надання достовірної інформації про отримувача Виплати при оформленні замовлення на виведення грошових коштів.

9.12. Діючі терміни, умови і комісії з виведення коштів з Клієнтського рахунку можуть змінюватися та завжди відображені на Веб-сайті в підрозділі «Виплати» розділі «Акаунт».

9.13. У разі здійснення Гравцем трансакцій під час виведення коштів з Клієнтського рахунку, які не відповідають цим Правилам, без мети здійснення недоцільних Трансакцій (здійснення поповнення Депозиту, при наявності на Клієнтському (ігровому) рахунку грошових коштів тощо) з поповнення Клієнтського рахунку, Організатор залишає за собою право додатково встановити Гравцю сервісний збір на здійснення майбутніх фінансових операцій, у розмірі 3% (три відсотки) від суми Транзакції, але не менше 100,00 грн (ста гривень нуль копійок) за кожну Транзакцію та залишає за собою право надати такому Гравцю статус «небажаного».

9.14. Виплата грошових коштів з Клієнтського рахунку може бути здійснена на власну банківську карту (банківський рахунок), номер мобільного телефону, електронний гаманець, за допомогою якої здійснювалося поповнення Клієнтського рахунку. У випадку зміни банківських реквізитів карти Гравця або якщо поповнення Депозиту здійснювалось іншою банківською картою та/або за допомогою іншої платіжної системи, необхідно повідомити Організатора про такі зміни. Після отримання підтвердження змін реквізитів банківської карти Гравця чи платіжної системи від Організатора, Організатор вправі зобов’язати Гравця зробити мінімальне поповнення рахунку відповідною карткою для того, щоб відкрити Трансакцію для здійснення процедури валідації карти.

9.15. Організатор не несе відповідальності щодо обмежень, які існують у банківських установах, платіжних системах та організаціях, щодо кількості трансакцій, суми платежів та інші обмеження, які можуть бути встановлені такими організаціями та/або чинним законодавством України.

9.16. Під час здійснення виведення грошових коштів Організатор залишає за собою право об'єднати 2 (дві) і більше Трансакцій в одну або розділити одне замовлення на виведення грошових коштів на 2 (дві) і більше Трансакцій.

9.17. Зарахування грошових коштів на банківський рахунок Гравця здійснюється відповідно до чинного законодавства України, внутрішніх правил банківських установ та платіжних систем.

9.18. У разі підозри в шахрайстві (мультиаккаунтинг, використання будь-якого програмного забезпечення для автоматизації Ставок, якщо Клієнтський рахунок не використовується для здійснення Ставок і інших продуктів, що пропонуються Організатором, зловживання програмами лояльності тощо) Організатор має право призупинити фінансові операції і/або Виплату коштів на Клієнтському (ігровому) рахунку на час проведення перевірки ігрової діяльності аж до її закінчення.

9.19. Організатор залишає за собою право визнати недійсною укладену угоду про участь в Азартній грі (в тому числі укладену до або після початку події), відмовитися від виконання зобов'язань за такою угодою (в тому числі відмовити у виплаті будь-якого виграшу) або від повернення будь-якої здійсненої ставки, у випадку якщо:

а) один Гравець має кілька Клієнтських (ігрових) рахунків (багаторазова реєстрація, мультиаккаунтинг), в тому числі під новими особистими даним або частково зміненими. Організатор не рекомендує двом і більше Гравцям розміщувати ставки з однієї IP-адреси (одного пристрою, локальної мережі);

б) один Гравець використовує дані інших осіб для реєстрації нових Клієнтських (ігрових) рахунків у тому числі членів своєї сім'ї;

в) ставки зроблені групою Гравців, що діють у змові, з метою обходу обмежень, встановлених Організатором;

г) Гравець підозрюється у використанні будь-якого програмного забезпечення, що дозволяє автоматизувати процес здійснення Cтавок;

ґ) Клієнтський рахунок не використовується для здійснення Ставок у Азартних іграх, що пропонуються Організатором;

д) відбувається зловживання програмами лояльності.

9.20. Мінімальна сума здійснення Виплати – 300,00 грн (триста гривень нуль копійок).

9.21. Максимальна сума здійснення разової виплати – 29990,00 грн (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень нуль копійок).

9.22. Максимальна сума здійснення виплати за день – 29990,00 грн (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень нуль копійок).

9.23. Максимальна сума здійснення виплати за місяць – 399000,00 грн (триста дев’яносто дев’ять тисяч гривень нуль копійок).

9.24. Мінімальна сума поповнення Депозиту – 10,00 грн (десять гривень нуль копійок).

9.25. Максимальна сума разового поповнення Депозиту – 14500,00 (чотирнадцять тисяч п’ятсот гривень нуль копійок).

9.26. Максимальна сума поповнення на день – 26000,00 (двадцять шість тисяч гривень нуль копійок).

9.27. Максимальна сума поповнення на місяць – 399000,00 (триста дев’яносто дев’ять тисяч гривень нуль копійок).

9.28. Для кожного Клієнтського рахунку Організатором може бути встановлено додаткові ліміти (обмеження) згідно Правил Організатора та вимог чинного законодавства України.

9.29. У випадку підозри на порушення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», або підозри на порушення інших норм та правил, наведених вище, Організатор має право провести додаткову перевірку з відстрочкою виплати грошових коштів Гравцю, на весь строк такої перевірки.

9.30. Організатор залишає за собою право здійснити повернення (виведення) коштів з Клієнтського рахунку Гравця будь-яким способом на свій розсуд, у тому числі визначення комісії, лімітів на кількість і суму Трансакцій, відповідно до Законодавства України.

РОЗДІЛ 10. НЕАКТИВНІ КЛІЄНТСЬКІ РАХУНКИ ГРАВЦЯ

10.1. Неактивний («Сплячий») Клієнтський рахунок Гравця – це Клієнтський рахунок, де понад рік (12 місяців) не було:

а) зроблено поповнення Депозиту, з метою участі в Азартних іграх (успішний депозит);

б) виведення коштів.

10.2. Організатор утримує Клієнтський рахунок Гравця, поки Гравець активно користується продуктами Організатора.

10.3. У випадку отримання статусу неактивного («сплячого») Клієнтського рахунку Гравця, з позитивного залишку на рахунку буде вираховуватися адміністративна плата за обслуговування неактивного рахунку на покриття адміністративних витрат в розмірі 100,00 грн (сто гривень нуль копійок) за місяць. Адміністративна плата стягується до нульового балансу на Клієнтському рахунку, при нульовому балансі на Клієнтському рахунку адміністративна плата за обслуговування рахунку не стягується.

10.4. Гравцю буде повідомлено про неактивний статус його Клієнтського рахунку та про перше зняття плати за обслуговування рахунку з використанням тієї контактної інформації, що була надана в профілі і підтверджена. Адміністративна плата буде стягуватися щомісяця починаючи з 30 дня після першого повідомлення про неактивний статус рахунку, і до тих пір, поки Клієнтський рахунок не стане активним або баланс не стане нульовим.

10.5. Одночасно з першим списанням адміністративної плати по неактивному рахунку також деактивуються усі бонусні кампанії, скасовуються бонуси та будь-які інші бали або накопичення грошей в акціях, програмах лояльності або інших програмах, які були активовані для такого Клієнтського рахунку раніше.

10.6. Гравець в будь-який момент має право вивести залишок на Клієнтському рахунку доступними платіжними методами, за умови дотримання вимог цих Правил.

10.7. Гравець може в будь-який момент «активувати» свій неактивний Клієнтський рахунок зробивши одну з наступних дій:

а) зробити поповнення Клієнтського рахунку, з метою участі в Азартних іграх (успішний депозит);

б) прийняти участь в Азартних іграх, зробивши ставку в будь-якій грі (за умови наявності грошових коштів на Клієнтському рахунку);

в) виведення коштів (за умови наявності грошових коштів на Клієнтському рахунку).

10.8. Організатор залишає за собою право закрити неактивний рахунок (припинити його обслуговування і доступ до Клієнтського рахунку) після того, як залишок на рахунку знизився до нуля та рахунок залишався неактивним впродовж 1 (одного) року від дати першого повідомлення про неактивний статус Клієнтського рахунку.

РОЗДІЛ 11. КОМУНІКАЦІЯ ЗІ СЛУЖБОЮ ПІДТРИМКИ

11.1. При зверненні до служби підтримки Організатора (далі по тексту – «Служба підтримки») Гравець (клієнт) зобов'язаний з повагою спілкуватися з оператором Служби підтримки, зокрема, виразно і по суті викладати свої питання, виконувати прохання оператора Служби підтримки Організатора. Оператор Служби підтримки надає допомогу Гравцю тільки щодо участі в Азартних іграх та має право відмовити у надані допомоги з інших питань.

11.2. Гравець зобов'язується при спілкуванні з оператором Служби підтримки:

а) не використовувати нецензурні або вульгарні вирази (лайку);

б) не ображати оператора і не принижувати його гідність;

в) не висловлювати погрози щодо оператора або інших співробітників Організатора;

г) не звертатися до оператора Служби підтримки з питань, які не стосуються укладеної угоди про участь в Азартній грі, можливості укладення та виконання угоди про участь в Азартних іграх;

ґ) не зловживати правом на звернення до Служби підтримки і не перешкоджати роботі Служби підтримки (багаторазові звернення, спам, флуд і т.п.).

11.3. У разі якщо при спілкуванні з оператором Служби підтримки Гравець допускає порушення цих Правил, то оператор:

а) попереджає Гравця, що його поведінка є порушенням цих Правил;

б) вимагає припинити порушення та попереджає Гравця про наслідки, передбачені в Правилах, якщо Гравець продовжить порушувати ці Правила.

11.4. У разі якщо після попередження оператором Служби підтримки Гравець продовжує допускати порушення цих Правил, то оператор приймає рішення про тимчасове призупинення права Гравця на звернення до Служби підтримки на термін від 1 дня до 3 місяців. Рішення оператора може бути оскаржене на електронну пошту [email protected]. Організатор має право використовувати технічні засоби для автоматичного блокування доступу такого Гравця до своєї Служби підтримки. Організатор не повідомляє Гравцю про відновлення його права на звернення до Служби підтримки.

РОЗДІЛ 12. ПРАВИЛА САМООБМЕЖЕННЯ

12.1. Обмеження участі особи в Азартних іграх шляхом внесення до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, здійснюється:

а) самостійно за заявою особи шляхом особистого подання Організатору або Уповноваженому органу письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу;

б) Уповноваженим органом за обґрунтованою заявою членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників (заяви про обмеження) на строк до шести місяців;

в) за рішенням суду.

12.2. Гравець може самостійно обмежити себе в участі в Азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років шляхом особистого подання Організатору або Уповноваженому органу письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу.

12.3. Заява може бути подана у письмовій або електронній формі шляхом направлення заяви на пошту [email protected]. Така заява повинна бути підписана електронним підписом та подана з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

12.4. У разі подання заяви на самообмеження відкликання заяви не допускається.

12.5. Зразок (бланк) заяви про самообмеження розміщено за посиланням Zayava1.doc (live.com).

12.6. Заява про самообмеження має містити: відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка подає заяву; відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, стосовно якої встановлюється обмеження, дані документа, що посвідчує особу (найменування документа, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування державного органу, що видав документ, офіційна назва органу іноземної держави, в якому видано документ); строк відмови від відвідування гральних закладів та участі в інших видах азартних ігор; дату заяви та особистий підпис заявника (крім звернення, що подається в електронній формі).

12.7. Організатор негайно, але не пізніше ніж протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин із моменту отримання заяви про самообмеження повертає заяву Гравцю для усунення недоліків виключно у разі неможливості ідентифікувати особу, стосовно якої подано заяву.

12.8. У разі якщо строк обмеження в участі в Азартних іграх у поданій заяві становить менше шести місяців або відсутній, вважається, що така заява подана на строк шість місяців.

12.9. Організатор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання заяви про самообмеження або рішення суду про обмеження у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх вносить відомості про фізичну особу, стосовно якої наявні обмеження участі в азартних іграх, до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

РОЗДІЛ 13. ВІДПОВІДАЛЬНА ГРА

13.1. З метою мінімізації негативного впливу Азартних ігор Організатор зобов’язується дотримуватися принципів Відповідальної гри, зокрема:

а) забезпечувати ідентифікацію Гравця під час провадження діяльності в мережі Інтернет;

б) у випадках та порядку, встановлених Уповноваженим органом, не допускати до участі в Азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в Азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);

в) утримуватися від надання Гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу Гравця у відповідній Азартній грі;

г) вживати заходів з упередження ігрової залежності (лудоманії), а саме – розміщувати інформаційні матеріали з питань гральної залежності та Відповідальної гри в розділі «Відповідальна гра», визнавати Гравця небажаним при виявленні ознак лудоманії у діях Гравця;

д) проводити інструктажі з персоналом щодо принципів відповідального ставлення до Азартних ігор, визначення критеріїв патологічної та проблемної гральної залежності (лудоманії), та заходів, які спрямовані на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності у Гравців.

13.2. Організатор попереджає про шкоду надмірного захоплення Азартними іграми. Здійснюючи Ставку, Гравець підтверджує, що ознайомлений з даним попередженням та цими Правилами.

13.3. Організатор повністю підтримує принципи Відповідальної гри, в якій Гравець бере на себе відповідальність за контроль своєї активності в іграх, щоб уникнути можливих негативних наслідків виникнення ігрової залежності.

13.4. Організатор наголошує, що до початку участі в Азартних іграх, Гравець повинен усвідомлювати, що участь в Азартних іграх – це форма та різновид розваги або дозвілля, і не може виступати джерелом заробітку.

13.5. Організатор рекомендує встановити максимальний ліміт коштів, які Гравець може дозволити собі витратити на Азартні ігри, та дотримуватись його.

13.6. Організатор рекомендує встановити максимальний ліміт часу, який Гравець має намір використати на Азартні ігри. Організатор рекомендує зробити перерву в грі, у випадку, якщо Гравець досяг встановленого ліміту часу.

РОЗДІЛ 14. УМОВИ ТА ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР КАЗИНО У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

14.1. Загальні положення участі у Азартних іграх казино у мережі Інтернет та їх види:

14.1.1. Організатор проводить виключно Азартні ігри, визначені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

14.1.2. Умови участі в азартних іграх казино у мережі Інтернет здійснюються виключно відповідно до цих Правил та законодавства України і є підтвердженням того, що учасник знає ці Правила і повністю з ними погодився.

14.1.3. Організатор має право без попереднього особистого повідомлення вносити будь-які зміни і доповнення у викладені Правила, положення і порядок здійснення Виплат, відповідно до законодавства України. При цьому умови участі в Азартних іграх, які вже відбулись, залишаються незмінними, а вся наступна участь в Азартних іграх здійснюється за зміненими правилами.

14.1.4. Участь в Азартних іграх, здійснення Ставок, реєстрація, відкриття Клієнтського рахунку, поповнення Депозиту дозволено виключно особам, які досягли 21-річного віку, на яких покладається повна відповідальність як за участь в Азартних іграх через мережу Інтернет в регіоні їх проживання, так і за надання відомостей про Виграші або програші компетентним органам своєї країни.

14.1.5. Відкриття та поповнення клієнтського рахунку здійснюється відповідно до правил розділу «Відкриття та поповнення Клієнтського рахунку Гравця» цих Правил.

14.1.6. Нарахування та виплата Виграшів, повернення Депозитів та здійснення інших Виплат з Клієнтського рахунку Гравця здійснюється відповідно до правил розділу «Відкриття та поповнення Клієнтського рахунку Гравця» цих Правил.

14.1.7. З правилами проведення кожної окремої Азартної гри казино у мережі Інтернет Гравець зобов’язаний ознайомитись перед початком гри у відповідну азартну гру на Веб-сайті за адресою https://championcasino.ua.

14.1.8. При виникненні розбіжностей між українським варіантом цих Правил і їх перекладом на інші мови, текст українською мовою вважається переважаючим та правильним.

14.2. Ігрові автомати (слоти):

14.2.1. Слоти на Веб-сайті Організатора є програмними імітаторами класичних механічних ігрових автоматів, що складаються з кількох барабанів з символами та знаками, що обертаються та, за умови співпадіння певних знаків та символів, визначають Виграш Гравця у відповідній грі.

14.2.2. На сторінці кожного Слота міститься інструкція, що описує правила розіграшу.

14.3. Загальні правила слотів (символи):

а) Тематичні символи. Слоти присвячені певній тематиці, тому в них присутні символи, відповідно до обраної теми. Як правило, тематичні символи оцінюються дорожче, ніж картярські та приносять більші результати гри.

б) Картярські символи. Такі символи без змін зустрічаються в більшості слотів. По суті, вони заповнюють місце на барабанах в проміжках між тематичними символами. Найбільш поширені картярські символи: назви та масті гральних карт, лицарські символи. Ці символи випадають часто, але зазвичай приносять менший виграш, ніж тематичні.

в) Спеціальні символи. У багатьох слотах певним символам, досить цінним у тематиці слота, присвоюються певні функції. Інформація щодо цих символів подається в інструкції до Азартної гри на сторінці кожного Слота.

г) Цінність символів. Результат гри, який приносить кожен символ, розташовуючись на певній результативній лінії або поєднуючись з іншими символами, відображається в інструкції до Азартної гри на сторінці кожного Слота. При цьому, у відповідній таблиці можливих результатів розіграшу, зображуються самі символи і вказується, яка їх кількість та розташування забезпечує виграшні комбінації та коефіцієнт Виграшу після зупинки барабанів. Зазвичай це динамічна таблиця, відображені в ній значення результатів, пов’язані з обраною Ставкою з розрахунку на одну лінію (а не на загальну ставку, в якій враховані всі активовані комбінації ліній). Тобто значення результатів гри в таблиці змінюються зі зміною значення Ставки. Якщо таблиця символів в інструкції слота не динамічна, то в ній вказуються для кожного символу коефіцієнти, на які буде помножено значення Ставки за одну лінію у випадку успішного розіграшу. Чим більше однакових символів бере участь у формуванні результативної лінії (як правило, від 2 або 3 символів і більше), тим вищим є результат гри.

14.4. Загальні правила слотів – результативні лінії:

а) Після зупинки барабанів однакові символи (можливо, з урахуванням спеціальних символів) випадково розміщуються на лінії певної конфігурації (результативній лінії) в безперервний ланцюжок.

б) Результативних ліній в cлоті може бути від однієї до 17 або 20 в залежності від конкретного слоту. Загальна Cтавка, яка списується з Клієнтського рахунку Гравця після кожного розіграшу, дорівнює базовій ставці, помноженій на кількість активованих Гравцем результативних ліній, відповідно до встановленої деномінації кредита.

в) В більшості Азартних ігор (слотів) є можливість зменшити кількість активних результативних ліній, тобто ліній, розташування на яких однакових символів зараховується як успішний ігровий сеанс для поточної Ставки. Зменшення активних результативних ліній зменшує величину загальної ставки, що підлягає списанню з Клієнтського рахунку Гравця, та знижує ймовірність виграшної гри.

г) Конфігурації результативних ліній надано в інструкції до кожної Азартної ігри на сторінці кожного слота. Якщо в результаті обертання барабану Азартної ігри (слота) випало більше однієї виграшної комбінації (лінії), результати по всіх виграшних комбінаціях підсумовуються в загальний результат гри.

14.5. Автогра (автозапуск, автостарт). У багатьох Азартних іграх є можливість запуску безперервної серії обертань барабанів Азартної гри, з автоматичним списанням Ставок за кожне таке обертання та з автоматичним нарахування результатів кожного сеансу на Клієнтський рахунок Гравця. Автогра зупиняється якщо:

а) закінчилися кошти на Клієнтському рахунку Гравця, з якого відбувається списання Ставок;

б) автогра зупинена Гравцем;

в) при випадінні додаткової (бонусної) гри.

14.6. Ризик-гра (гра на подвоєння):

а) Деякі Азартні ігри (слоти) надають шанс поліпшити результат конкретного спіну. Після вдалого розіграшу Гравцеві може бути запропоновано взяти участь в ризик-грі – з'являється відповідний напис на одній з кнопок, а слот переходить в режим очікування рішення Гравця зарахувати отриманий результат гри або спробувати поліпшити його.

б) Якщо Гравець обирає ризик-гру, перед ним з'являються гральні карти з можливістю зробити до 5 ходів. Варіанти ризик-гри містять можливість вгадати колір (чорна або червона) або масть карти дилера і кожен вдалий хід збільшить вже наявний результат в 2 або 4 рази (відповідно до раніше обраного варіанту), тобто при першому успішному ході вихідний результат спіну може помножиться на 2 або 4, на другому – на 4 або 8, на третьому – на 8 або 16, на четвертому – на 16 або 32, на п’ятому – на 32 або 64 відповідно.

в) Перший же не вгаданий результат (програш) призводить до обнулення початкового результату розіграшу, та його помножень, досягнутих на попередніх етапах ризик-гри. Гравець може в будь-який момент відмовитися від подальшої участі в ризик-грі, додавши вже отриманий результат до свого балансу. У деяких слотах задано обмеження на максимальний результат, якого може досягти Гравець в ризик-грі.

14.7. Початок та закінчення гри:

а) Спін – це частина ігрового сеансу (з попередньо визначеною Ставкою) між запуском обертання барабанів слоту та їх повною зупинкою, коли символи вибудовуються у певну комбінацію.

б) Фріспін – це спін, за якого не відбувається списання суми встановленої Гравцем Ставки з його Клієнтського рахунку. Фріспіни надаються в конкретних Азартних іграх (слотах) як призова серія обертань (бонусна безкоштовна гра).

в) Гра в слотах починається в момент запуску обертання барабанів.

г) Гра закінчується, коли встановлені остаточні результати Спіну. Завершенням гри може бути зупинка обертання барабанів (завершення Спіну) і фіксація результату комбінації символів на них; завершення призової серії обертань барабанів (Фріспінів); завершення ризик-гри.У разі успішного Спіну, результат гри відразу відображається на Клієнтському рахунку Гравця. Якщо Ставка здійснювалася за рахунок грошових коштів, результат зараховується на рахунок грошових замінників.

РОЗДІЛ 15. ПОМИЛКИ/НЕДОЛІКИ

15.1. Організатор намагається виправити будь-які помилки або збої, які виникають на Веб-сайті, максимально швидко. Організатор не несе відповідальності за несправне обладнання та засоби інформаційних технологій, які використовуються Гравцем для доступу до Веб-сайту та участі в Азартних іграх. Організатор не несе відповідальності за роботу провайдерів Інтернету, що надають Гравцю доступ до мережі Інтернет.

15.2. Згідно з правилами розробників Азартних ігор (слотів) в разі виникнення збоїв та несправностей всі результати і виграші поточного ігрового сеансу скасовуються.

15.3. В процесі перебування на Веб-сайті можливе виникнення обставин, при яких Ставка була зроблена помилково. Наприклад, вказані невірні умови Ставок, що не були відкориговані, або стався збій програмного забезпечення. Помилка може бути в підрахунках належного Гравцю Виграшу та ін. В цих випадках грошові кошті, виплачені Гравцям, мають бути повернуті Організатору в безспірному порядку шляхом списання з Клієнтського рахунку Гравця.

15.4. Організатор має право скасовувати та/або обмежувати будь-які вчинені Ставки.

15.5. При використанні коштів, що надійшли на рахунок Гравця помилково або з порушенням цих Правил або законодавства, Організатор має право скасувати Ставки та/або Виграші, отримані Гравцем. У разі, якщо Виграші вже були виплачені помилково, Гравець зобов'язаний повернути всі грошові кошти, які він отримав помилково, в терміни, встановлені Організатором.

15.6. У разі виникнення помилки програмного забезпечення на стороні Гравця або на Веб-сайті, Організатор, в тому числі його співробітники і партнери, не несуть відповідальність за можливі збитки, які будуть понесені Гравцем.

15.7. У разі, якщо інформацію, передану через мережу Інтернет, було перехоплено зловмисниками або третіми особами, Організатор та його співробітники не несуть відповідальності за можливі збитки Гравців. Вся відповідальність за такі збитки несе Гравець, який не використав повною мірою рекомендовані засоби для захисту трафіку Інтернету.

РОЗДІЛ 16. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

16.1. Кожен користувач, реєструючись на Веб-сайті за адресою https://championcasino.ua, погоджується з тим, що, беручи участь в Азартних іграх, він робить усвідомлений вибір, визнає та приймає всі можливі ризики, пов'язані з такими іграми, і повністю відповідає за свої дії та вибір, а також несе повну відповідальність за свідомий та умисний обхід Правил та умов Організатора.

16.2. Робота Веб-сайту https://championcasino.ua здійснюється відповідно до Закону та цих Правил. Організатор не зобов'язаний давати або пропонувати будь-які додаткові гарантії та запевнення. Будь-яка діяльність Організатора в частині, яка стосується не зазначених в цих Правилах положень та/або вимог, виключається. Всі претензії до Організатора приймаються в письмовому вигляді на електронну адресу [email protected].

16.3. Організатор не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі, побічні, спеціальні, штрафні або інші збитки (незалежно від того, чи є відповідальність договірною, деліктною або іншою), витрати або шкоду, включаючи, без обмежень, упущену вигоду, втрату даних, втрату ділової репутації, втрату або пошкодження майна, або претензії третіх осіб, що виникають внаслідок або у зв'язку із використанням вами цього веб-сайту або будь-якого сайту третьої сторони. 

Цей веб-сайт і його вміст надаються виключно на умовах "як є" і "як доступно", без будь-яких гарантій або запевнень, явних або неявних.

Організатор в максимальному обсязі, дозволеному законом, відмовляється від усіх запевнень і гарантій, явних, неявних або інших. Жодна інформація або порада, отримана від Організатора, будь то в письмовій або усній формі, не створює жодних гарантій з боку Організатора.
Організатор очікує, що Гравці беруть на себе відповідальність за власні дії, і, відповідно, Організатор не несе жодної відповідальності за дії Гравців і третіх осіб, які використовують цей сайт.

Організатор не гарантує, що функції, які містяться в матеріалах, представлених на цьому веб-сайті або на сайтах третіх осіб, будуть безперебійними, доступними або безпомилковими, що дефекти або помилки будуть виправлені, або що цей веб-сайт буде доступним, вільним від вірусів або інших шкідливих компонентів. Кожен гравець використовує цей сайт на свій власний ризик, який він добровільно приймає на себе.

Якщо Ви незадоволені сайтом або його змістом, вашим єдиним і виключним засобом захисту є припинення використання цього сайту.

16.4. Організатор не несе відповідальність за вміст будь-якого ресурсу, доступ до якого можна отримати через Веб-сайт https://championcasino.ua. Претензії до Організатора у випадках перелічених вище, не приймаються.

16.5. З метою забезпечення дотримання міжнародних стандартів, Організатор діє відповідно до чинного законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Тому, реєструючись на Веб-сайті Організатора, Гравець зобов'язується дотримуватися правових норм, в тому числі міжнародних, які спрямовані на боротьбу з незаконним обігом грошових коштів, фінансовим шахрайством, відмиванням грошей і легалізацією коштів, отриманих незаконним шляхом. Гравець зобов'язується вживати максимальних зусиль для запобігання прямої або непрямої співучасті в незаконній фінансовій діяльності і будь-яких інших незаконних операціях із використанням Веб-сайту Організатора. Гравець гарантує законне походження, законне володіння і законне право використання коштів, зарахованих на власний Клієнтський рахунок Гравця.

РОЗДІЛ 17. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Ці Правила, а також договір про участь в азартній грі (договір оферти) можуть бути змінені, доповнені Організатором з повідомленням Гравця про такі зміни, шляхом розміщення оновленої редакції на Веб-сайті за адресою https://championcasino.ua.

17.2. Внесення Гравцем Ставки в Азартній грі, дає Організатору підстави вважати, що Гравець ознайомився з Правилами та погодився брати участь у відповідній грі на умовах, що в них вказані та уклав з Організатором договір про участь в азартній грі (договір публічної оферти) з усіма змінами, чинними на дату здійснення останньої Ставки.

 

Все ще потрібна допомога? Зв'яжіться з нами